NÆRINGSLIVSDAGEN 2013

Åpningsfilm for Forskningsrådets næringslivsdag. Animasjon: Eskil Waldenstrøm / Musikk: Per Byhring