NAVNVIGNETT

Næringslivsdagen 2012 - Regi/SFX: Eskil Waldenstrøm Foto: Pål Laukli